Achter alle tabellen en figuren met output en impact ligt een wereld van concrete activiteiten en projecten. Deze staan hier kort beschreven, te beginnen met de samenwerkingsprojecten waar meerdere lectoraten aan bijdragen.

LECTORATEN
TUSSEN DE
SAMENWERKING
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
PER LECTORAAT
ACTIVITEITEN

Naast de samenwerkingsprojecten heeft ieder lectoraat zijn eigen focus. Dit overzicht per lectoraat biedt kijk op de activiteiten binnen de onderzoeksprogramma’s.

EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
SAMENWERKING
TUSSEN DE
LECTORATEN

Achter alle tabellen en figuren met output en impact ligt een wereld van concrete activiteiten en projecten. Deze staan hier kort beschreven, te beginnen met de samenwerkingsprojecten waar meerdere lectoraten aan bijdragen.

ACTIVITEITEN
PER LECTORAAT

Naast de samenwerkingsprojecten heeft ieder lectoraat zijn eigen focus. Dit overzicht per lectoraat biedt kijk op de activiteiten binnen de onderzoeksprogramma’s.