TIJD EN GELD
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Om alle activiteiten en projecten uit te voeren zodat de doelen kunnen worden gerealiseerd, krijgt elk lectoraat en het EV als geheel een budget toegekend.
Lees hier verder hoe de middelen zijn besteed.


Gegeven de taakstelling van € 196.000,- is het het EV in een jaar tijd meer dan gelukt deze te realiseren, mede door het terugontvangen van WW-BW-kosten van een terugkerende lector en het niet vinden van een geschikte lector voor het lectoraat R&V.

Klik op een van de lectoraten voor meer informatie

OVERZICHT
GEREALISEERD
O&O-BUDGET 2018
GELD

 € 130.000,-

€ 11.000,-

- € 2.000,-

€ 68.000,-

- € 33.000,-

€ 68.000,-

€ 29.000,-

 - € 11.000,-

GEWERKTE UREN 2018
IN VERHOUDINGEN
TIJD


TOTAAL
24.111 UUR

51%
21%
28%

TOTAAL
KENNISKRING
12.334 UUR

LECTOREN
5.141 UUR

ONDERSTEUNING
6.636 UUR

VERDELING
BASISCAPACITEIT
TIJD
REALISATIE
BASISCAPACITEIT
TIJD

Bij het EV zijn leden van de stuurgroep, de staf, lectoren en kenniskringleden en ondersteuners actief.

Om alle activiteiten en projecten uit te voeren zodat de doelen kunnen worden gerealiseerd, krijgt elk lectoraat en het EV als geheel een budget toegekend.
Lees hier verder hoe de middelen zijn besteed.

TIJD EN GELD
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
GELD
OVERZICHT
GEREALISEERD
O&O-BUDGET 2018

Dit lectoraat is succesvol geweest in het realiseren van betaalde onderzoeksopdrachten van regionale opdrachtgevers. Dat het lectoraat net niet uitkomt wordt veroorzaakt door de grote kenniskring en het inhuren van externe onderzoekers voor de uitvoering van deze opdrachten.

Dit lectoraat heeft met een veel kleinere kenniskring dan mogelijk was ruim externe inkomsten gegenereerd, waardoor het exploitatiesaldo sterk positief is geworden. 

Dit lectoraat is goed op orde: 80% van de externe inkomsten is gerealiseerd en de kenniskring is goed gevuld. Dat dit lectoraat een negatief saldo heeft wordt met name veroorzaakt door het subsidieproces van een project: het werk is grotendeels in 2018 uitgevoerd, de tweede helft van de subsidie wordt pas overgemaakt na afronding van het gehele project. 

Dit lectoraat is succesvol geweest in het genereren van externe inkomsten. De bijbehorende opdrachten zijn door de lector en zittende kenniskringleden uitgevoerd. Door deze keuze, met name vanwege de span of control, is er dus minder O&O-budget nodig geweest. 

Dit lectoraat is feitelijk niet van start gegaan doordat er ondanks de nodige inspanningen geen geschikte persoon voor de lectorfunctie is gevonden. Daardoor zijn de enige kosten de wervingskosten geweest met dus een zeer batig saldo tot gevolg. 

De volledige taakstelling voor 2018 van bijna twee ton voor het EV was op deze 'afdeling' geboekt. Vooral door de terugboeking van teveel voorgeschoten WW-BW voor lectoren is de taakstelling vrijwel volledig gerealiseerd.


Gegeven de taakstelling van € 196.000,- is het het EV in een jaar tijd meer dan gelukt deze te realiseren, mede door het terugontvangen van WW-BW-kosten van een terugkerende lector en het niet vinden van een geschikte lector voor het lectoraat R&V.

Het lectoraat is vrijwel conform planning en verwachting uit de startblokken gekomen: de lector is op 1 januari 2018 begonnen en de kenniskring was per september grotendeels gevuld. Het voorbereiden van de externe inkomsten is in volle gang gezet, maar nog niet in 2018 gerealiseerd.

BALANCEREN TUSSEN DRANG, DWANG EN VEILIGHEID

DIGITALISERING EN VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID

ONDERMIJNING

RECHT EN VEILIGHEID

VEILIGHEID IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES

ALGEMEEN

GEWERKTE UREN 2018
IN VERHOUDINGEN
TIJD
VERDELING
BASISCAPACITEIT
TIJD
REALISATIE
BASISCAPACITEIT
TIJD

Bij het EV zijn leden van de stuurgroep, de staf, lectoren en kenniskringleden en ondersteuners actief.