ORGANISATIE
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Veiligheid is belangrijk in onze samenleving. We willen ons veilig voelen op straat, op het werk maar ook in huis. Het Expertisecentrum Veiligheid houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid en zoekt antwoorden op complexe veiligheidsvraagstukken.

Een juridische invalshoek met als thema veiligheid en recht. Een sociaal-agogische invalshoek met als thema sociale interventie. En een bestuurlijk-organisatorische invalshoek met aandacht voor de bestuurskundige en organisatiekundige aspecten. Zo wordt veiligheid een gezamenlijk, integraal object van studie. Het Expertisecentrum Veiligheid maakt een vertaling naar de opleidingen waarin de studenten zich voorbereiden op een functie in het betreffende beroepenveld.

Het Expertisecentrum Veiligheid kijkt vanuit drie invalshoeken naar veiligheid.

3 INVALSHOEKEN
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

De zes lectoraten waaruit het expertisecentrum bestaat, belichten veiligheidsvraagstukken elk vanuit hun eigen perspectief. Zij schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken en verbreden elkaar.

In 2018 waren vijf van de zes lectoraten actief. Het is in 2018 niet gelukt een geschikte lector aan te trekken voor het lectoraat Recht en Veiligheid, ondanks twee wervingsrondes en netwerksearch.

LECTORATEN
EEN EIGEN PERSPECTIEF

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

INTEGRALE
VEILIGHEID

ONDERMIJNING

BALANCEREN TUSSEN DWANG, DRANG EN VEILIGHEID

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJK-
HEIDSRELATIES

VEILIGHEID,
OPENBARE
ORDE EN RECHT

Ook in 2018 zijn vrijwel alle onderzoeken en opdrachten samen met het werkveld tot stand gekomen, rechtstreeks of via de Raad van Advies. De onderzoeksresultaten vinden ook hun weg weer terug naar het werkveld, via allerlei vormen. Daarmee bijdragend aan de verdere professionalisering van de beroepspraktijk.

PARTNERS &
OPDRACHTGEVERS
SAMENWERKEN
ORGANISATIE
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Veiligheid is belangrijk in onze samenleving. We willen ons veilig voelen op straat, op het werk maar ook in huis. Het Expertisecentrum Veiligheid houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid en zoekt antwoorden op complexe veiligheidsvraagstukken.

EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
3 INVALSHOEKEN

Het Expertisecentrum Veiligheid kijkt vanuit drie invalshoeken naar veiligheid.

Een juridische invalshoek met als thema veiligheid en recht. Een sociaal-agogische invalshoek met als thema sociale interventie. En een bestuurlijk-organisatorische invalshoek met aandacht voor de bestuurskundige en organisatiekundige aspecten. Zo wordt veiligheid een gezamenlijk, integraal object van studie. Het Expertisecentrum Veiligheid maakt een vertaling naar de opleidingen waarin de studenten zich voorbereiden op een functie in het betreffende beroepenveld.

NETWERKORGANISATIE

Het Expertisecentrum Veiligheid is een netwerkorganisatie, van vier academies: de Academies voor Sociale Studies in Breda en ’s-Hertogenbosch, de Academie voor Veiligheid en Bestuur en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. De directeuren van deze academies vormen samen de stuurgroep. De manager van het expertisecentrum ondersteunt stuurgroep en lectoren. Het expertisecentrum kent een Raad van Advies, met daarin inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid op het gebied van onderzoek en beroepenveld.

EEN EIGEN PERSPECTIEF
LECTORATEN

De zes lectoraten waaruit het expertisecentrum bestaat, belichten veiligheidsvraagstukken elk vanuit hun eigen perspectief. Zij schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken en verbreden elkaar.

THEMA’S

Binnen het EV zijn de verbindende thema’s ‘Werken aan weerbaarheid’ en ‘De professional centraal’. Het Expertisecentrum Veiligheid stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen van Avans Hogeschool. Docenten vergroten hun deskundigheid en professionaliteit. Studenten en starters op de arbeidsmarkt verdiepen hun competenties. De uitkomsten van de onderzoeken zijn direct toepasbaar binnen de opleidingen en het werkveld. 

In 2018 waren vijf van de zes lectoraten actief. Het is in 2018 niet gelukt een geschikte lector aan te trekken voor het lectoraat Recht en Veiligheid, ondanks twee wervingsrondes en netwerksearch.

Ook in 2018 zijn vrijwel alle onderzoeken en opdrachten samen met het werkveld tot stand gekomen, rechtstreeks of via de Raad van Advies. De onderzoeksresultaten vinden ook hun weg weer terug naar het werkveld, via allerlei vormen. Daarmee bijdragend aan de verdere professionalisering van de beroepspraktijk.

SAMENWERKEN
PARTNERS &
OPDRACHTGEVERS