ONDERWIJS EN
PROFESSIONALISERING

KENNIS
DOMEIN

BEROEP EN
MAATSCHAPPIJ

RESULTATEN
OUTPUT
& IMPACT

In 2018 hebben alle lectoraten concrete afspraken over te behalen resultaten gemaakt. De volgende pagina’s bieden een overzicht van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten per domein.

RESULTATEN
ONDERWIJS EN
PROFESSIONALISERING
ONDERWIJS EN
PROFESSIONALISERING
RESULTATEN
BEROEP EN
MAATSCHAPPIJ
RESULTATEN
BEROEP EN
MAATSCHAPPIJ
RESULTATEN
KENNIS
DOMEIN
RESULTATEN
KENNIS
DOMEIN
RESULTATEN

N.B. de cellen tellen samen op tot meer dan wat er bij Totaal staat. Dubbeltellingen zijn namelijk mogelijk, wanneer een lectoraatsproduct bijdraagt aan meer dan één categorie.

KENNIS DOMEIN
RESULTATEN
TOTAALOVERZICHT 2018
RESULTATEN

Alle resultaten op de drie domeinen onderwijs, werkveld en kennis kwantitatief overziend: het resultatenrecord is opnieuw verbroken. Met respect voor het opstartende lectoraat Balanceren heeft elk lectoraat hier flink aan 

bijgedragen, met als uitschieter het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

RESULTATEN
OUTPUT
& IMPACT

In 2018 hebben alle lectoraten concrete afspraken over te behalen resultaten gemaakt. De volgende pagina’s bieden een overzicht van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten per domein.

ONDERWIJS EN
PROFESSIONALISERING
RESULTATEN
ONDERWIJS EN
PROFESSIONALISERING
RESULTATEN

N.B. de cellen tellen samen op tot meer dan wat er bij Totaal staat. Dubbeltellingen zijn namelijk mogelijk, wanneer een lectoraatsproduct bijdraagt aan meer dan één categorie.

BEROEP EN
MAATSCHAPPIJ
RESULTATEN
BEROEP EN
MAATSCHAPPIJ
RESULTATEN

N.B. de cellen tellen samen op tot meer dan wat er bij Totaal staat. Dubbeltellingen zijn namelijk mogelijk, wanneer een lectoraatsproduct bijdraagt aan meer dan één categorie.

KENNIS
DOMEIN
RESULTATEN
KENNIS
DOMEIN
RESULTATEN

N.B. de cellen tellen samen op tot meer dan wat er bij Totaal staat. Dubbeltellingen zijn namelijk mogelijk, wanneer een lectoraatsproduct bijdraagt aan meer dan één categorie.

TOTAALOVERZICHT 2018
RESULTATEN

Alle resultaten op de drie domeinen onderwijs, werkveld en kennis kwantitatief overziend: het resultatenrecord is opnieuw verbroken. Met respect voor het opstartende lectoraat Balanceren heeft elk lectoraat hier flink aan bijgedragen, met als uitschieter het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.