EXPERTISECENTRUM

VEILIGHEID

VAN RESULTATEN

TOT INPUT

HIGHLIGHTS
EN CIJFERS

2019

KENNISDOMEIN

LID
WETENSCHAPPELIJK
GREMIUM

20

PRESENTATIES
WETENSCHAPPELIJKE
CONGRESSEN

17

PEER REVIEWS

7

PEER REVIEWED
PUBLICATIES

18

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

THROUGHPUT

KWALITEITS-
ZORG

INPUT

De facilitering van deze resultaten in geld en tijd

AANTAL ONDERZOEKS-
PROJECTEN MET HET WERKVELD

40

TOTAAL AANTAL
ONDERZOEKS-
PROJECTEN

58

GASTCOLLEGES

110

ONDERWIJS

STUDENTEN EN
DOCENTEN BEREIKT

>2300

OUTPUT

Per doelgroepdomein

DOCENT-
TRAININGEN

38

3

STUDENT-
ASSISTENTEN

AFSTUDEERDERS

55

PROFESSIONALS
BEREIKT

>3900

GASTCOLLEGES

111

VAKPUBLICATIES

90

MEDIA-OPTREDENS

43

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

8

ADVIES-
FUNCTIES

WERKVELD

88%

44.339,-

39.500,-

24.197,-

53.859,-

57.372,-

0,-

TOTAAL

1.787.544,-

12%

AVANS

1.568.277,-

EXTERN

219.267,-

STUDENTEN-
ASSISTENTEN

3

DOCENT-
ONDERZOEKERS

46

PROMOVENDI

5

LECTOREN

5

54

TOTAAL

PERSONEEL

TOTAAL
AANTAL UREN

24.913

LECTOREN
5.141 UUR

21%

27%

ONDERSTEUNING
6.780 UUR

52%

KENNISKRING
12.992 UUR

EXPERTISE
CENTRUM

VEILIGHEID

VAN RESULTATEN

TOT INPUT

HIGHLIGHTS
EN CIJFERS

2019

PRODUCTENOVERZICHT (PDF)

OUTPUT

Per doelgroepdomein

ONDERWIJS

STUDENTEN EN
DOCENTEN BEREIKT

>2300

GAST-
COLLEGES

110

DOCENT-
TRAININGEN

38

AFSTUDEERDERS

55

3

STUDENT-
ASSISTENTEN

WERKVELD

PROFESSIONALS
BEREIKT

>3900

GAST
COLLEGES

111

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

VAK
PUBLICATIES

90

MEDIA-OPTREDENS

43

8

ADVIES-
FUNCTIES

VERBINDING ONDERZOEK MET WERKVELD (PDF)

KENNISDOMEIN

LID
WETENSCHAPPELIJK
GREMIUM

20

PRESENTATIES
WETENSCHAPPELIJKE
CONGRESSEN

17

PEER REVIEWS

7

PEER REVIEWED
PUBLICATIES

18

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

VERBINDING ONDERZOEK MET KENNISDOMEIN (PDF)

INPUT

De facilitering van deze resultaten in geld en tijd

12%

TOTAAL

1.787.544,-

AVANS

1.568.277,-

EXTERN

219.267,-

88%

44.339,-

39.500,-

24.197,-

53.859,-

57.372,-

0,-

VERBINDING ONDERZOEK MET ONDERWIJS (PDF)

BUDGET EN EXPLOITATIE-
TABELLEN (PDF)

PERSONEEL

STUDENTEN-
ASSISTENTEN

3

DOCENT-
ONDERZOEKERS

46

PROMOVENDI

5

LECTOREN

5

54

TOTAAL

TOTAAL
AANTAL UREN

24.913

LECTOREN
5.141 UUR

21%

27%

ONDERSTEUNING
6.780 UUR

52%

KENNISKRING
12.992 UUR

PERSONEELS-
INFORMATIE (PDF)

THROUGHPUT

AANTAL ONDERZOEKS-
PROJECTEN MET HET WERKVELD

40

TOTAAL AANTAL
ONDERZOEKS-
PROJECTEN

58

KWALITEITSZORG (PDF)

KWALITEITS-
ZORG

ACTIVITEITENOVERZICHT (PDF)