EXPERTISECENTRUM

VEILIGHEID

VAN RESULTATEN

TOT INPUT

HIGHLIGHTS
EN CIJFERS

2019

KENNISDOMEIN

LID
WETENSCHAPPELIJK
GREMIUM

20

PRESENTATIES
WETENSCHAPPELIJKE
CONGRESSEN

17

PEER REVIEWS

7

PEER REVIEWED
PUBLICATIES

18

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

THROUGHPUT

KWALITEITS-
ZORG

INPUT

De facilitering van deze resultaten in geld en tijd

AANTAL ONDERZOEKS-
PROJECTEN MET HET WERKVELD

40

TOTAAL AANTAL
ONDERZOEKS-
PROJECTEN

58

GASTCOLLEGES

110

ONDERWIJS

STUDENTEN EN
DOCENTEN BEREIKT

>2300

OUTPUT

Per doelgroepdomein

DOCENT-
TRAININGEN

38

3

STUDENT-
ASSISTENTEN

AFSTUDEERDERS

55

PROFESSIONALS
BEREIKT

>3900

GASTCOLLEGES

111

VAKPUBLICATIES

90

MEDIA-OPTREDENS

43

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

8

ADVIES-
FUNCTIES

WERKVELD

88%

44.339,-

39.500,-

24.197,-

53.859,-

57.372,-

0,-

TOTAAL

1.787.544,-

12%

AVANS

1.568.277,-

EXTERN

219.267,-

STUDENTEN-
ASSISTENTEN

3

DOCENT-
ONDERZOEKERS

46

PROMOVENDI

5

LECTOREN

5

54

TOTAAL

PERSONEEL

TOTAAL
AANTAL UREN

24.913

LECTOREN
5.141 UUR

21%

27%

ONDERSTEUNING
6.780 UUR

52%

KENNISKRING
12.992 UUR

EXPERTISE
CENTRUM

VEILIGHEID

VAN RESULTATEN

TOT INPUT

HIGHLIGHTS
EN CIJFERS

2019

PRODUCTENOVERZICHT (PDF)

OUTPUT

Per doelgroepdomein

ONDERWIJS

STUDENTEN EN
DOCENTEN BEREIKT

>2300

GAST-
COLLEGES

110

DOCENT-
TRAININGEN

38

AFSTUDEERDERS

55

3

STUDENT-
ASSISTENTEN

WERKVELD

PROFESSIONALS
BEREIKT

>3900

GAST
COLLEGES

111

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

VAK
PUBLICATIES

90

MEDIA-OPTREDENS

43

8

ADVIES-
FUNCTIES

VERBINDING ONDERZOEK MET WERKVELD (PDF)

KENNISDOMEIN

LID
WETENSCHAPPELIJK
GREMIUM

20

PRESENTATIES
WETENSCHAPPELIJKE
CONGRESSEN

17

PEER REVIEWS

7

PEER REVIEWED
PUBLICATIES

18

92

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

VERBINDING ONDERZOEK MET KENNISDOMEIN (PDF)

INPUT

De facilitering van deze resultaten in geld en tijd

12%

TOTAAL

1.787.544,-

AVANS

1.568.277,-

EXTERN

219.267,-

88%

44.339,-

39.500,-

24.197,-

53.859,-

57.372,-

0,-

VERBINDING ONDERZOEK MET ONDERWIJS (PDF)

BUDGET EN EXPLOITATIE-
TABELLEN (PDF)

PERSONEEL

STUDENTEN-
ASSISTENTEN

3

DOCENT-
ONDERZOEKERS

46

PROMOVENDI

5

LECTOREN

5

54

TOTAAL

TOTAAL
AANTAL UREN

24.913

LECTOREN
5.141 UUR

21%

27%

ONDERSTEUNING
6.780 UUR

52%

KENNISKRING
12.992 UUR

PERSONEELS-
INFORMATIE (PDF)

THROUGHPUT

AANTAL ONDERZOEKS-
PROJECTEN MET HET WERKVELD

40

TOTAAL AANTAL
ONDERZOEKS-
PROJECTEN

58

KWALITEITSZORG (PDF)

KWALITEITS-
ZORG

ACTIVITEITENOVERZICHT (PDF)

Expertisecentrum Veiligheid

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) heeft in 2019 een tweezijdige blik gehad. De blik werd enerzijds naar achteren getrokken, doordat we in april door een extern visitatiepanel zijn beoordeeld.
Volledig scherm