WERKEN AAN WEERBAARHEID

INTERDISCIPLINAIRE MINOR VAN HET EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Deze innovatieve, interdisciplinaire minor draaide om weerbaarheid in het veiligheidsdomein: studenten van verschillende opleidingen, waaronder social work, hbo-rechten, bestuurskunde en integrale veiligheidskunde, gingen aan de slag om te ontdekken wat weerbaarheid betekent op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. 

In multidisciplinaire groepen werden zij gekoppeld aan opdrachtgevers uit de praktijk, waaronder politie, gemeenten, het RIEC en de Taskforce Ondermijning, om een actueel probleem voor deze opdrachtgever te onderzoeken en te komen tot een concreet handelingskader voor de betrokkenen. Uitbuiting van arbeidsmigranten, crimineel geld in het amateurvoetbal en weerbaarheid van handhavers in het publieke domein kwamen als onderwerpen voorbij in deze praktijkopdrachten. Met input van masterclasses, inspiratiesessies en vaardigheidstrainingen ontwikkelden zij zich gedurende de minor tot positief-kritische, veerkrachtige en weerbare aankomende professionals. 

Tijdens het afsluitende symposium hebben de studenten hun ontwikkeling tot weerbare aankomend professional kunnen illustreren. Zij voerden zelf de regie over dit symposium, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Met gastsprekers, presentaties van onderzoeksresultaten, posterpresentaties van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en een netwerkborrel stelden zij een enerverend programma samen, dat een gevarieerde club van professionals en andere geïnteresseerden heeft samengebracht.

Tijdens het afsluitende symposium hebben de studenten hun ontwikkeling tot weerbare aankomend professional kunnen illustreren

Zij leerden hoe je je weerbaar kunt opstellen als individuele professional in het veiligheidsdomein, als professional binnen de eigen organisatie en als vertegenwoordiger van de organisatie in samenwerking met ketenpartners.

In de masterclasses werden zij door inhoudelijke experts, waaronder de lectoren van het Expertisecentrum Veiligheid, bijgepraat over relevante onderwerpen als huiselijk geweld, herstelrecht, outlaw motorcycle gangs en bestuurlijke ondermijning. In de inspiratiesessies stonden gastsprekers centraal die om uiteenlopende redenen als toonbeeld van weerbaarheid gelden; de eerste gastprekers werden nog uitgenodigd door het docententeam, maar in de loop van de minor kwam de verantwoordelijkheid voor het invullen van deze bijeenkomsten bij de studenten te liggen. In de vaardigheidstrainingen stond de fysieke, mentale en morele weerbaarheid van de studenten centraal.

WERKEN AAN WEERBAARHEID

INTER
DISCIPLINAIRE MINOR VAN HET EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Deze innovatieve, interdisciplinaire minor draaide om weerbaarheid in het veiligheidsdomein: studenten van verschillende opleidingen, waaronder social work, hbo-rechten, bestuurskunde en integrale veiligheidskunde, gingen aan de slag om te ontdekken wat weerbaarheid betekent op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. 

Zij leerden hoe je je weerbaar kunt opstellen als individuele professional in het veiligheidsdomein, als professional binnen de eigen organisatie en als vertegenwoordiger van de organisatie in samenwerking met ketenpartners.

In multidisciplinaire groepen werden zij gekoppeld aan opdrachtgevers uit de praktijk, waaronder politie, gemeenten, het RIEC en de Taskforce Ondermijning, om een actueel probleem voor deze opdrachtgever te onderzoeken en te komen tot een concreet handelingskader voor de betrokkenen. Uitbuiting van arbeidsmigranten, crimineel geld in het amateurvoetbal en weerbaarheid van handhavers in het publieke domein kwamen als onderwerpen voorbij in deze praktijkopdrachten. Met input van masterclasses, inspiratiesessies en vaardigheidstrainingen ontwikkelden zij zich gedurende de minor tot positief-kritische, veerkrachtige en weerbare aankomende professionals. 

Tijdens het afsluitende symposium hebben de studenten hun ontwikkeling tot weerbare aankomend professional kunnen illustreren

Tijdens het afsluitende symposium hebben de studenten hun ontwikkeling tot weerbare aankomend professional kunnen illustreren. Zij voerden zelf de regie over dit symposium, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Met gastsprekers, presentaties van onderzoeksresultaten, posterpresentaties van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en een netwerkborrel stelden zij een enerverend programma samen, dat een gevarieerde club van professionals en andere geïnteresseerden heeft samengebracht.

In de masterclasses werden zij door inhoudelijke experts, waaronder de lectoren van het Expertisecentrum Veiligheid, bijgepraat over relevante onderwerpen als huiselijk geweld, herstelrecht, outlaw motorcycle gangs en bestuurlijke ondermijning. In de inspiratiesessies stonden gastsprekers centraal die om uiteenlopende redenen als toonbeeld van weerbaarheid gelden; de eerste gastprekers werden nog uitgenodigd door het docententeam, maar in de loop van de minor kwam de verantwoordelijkheid voor het invullen van deze bijeenkomsten bij de studenten te liggen. In de vaardigheidstrainingen stond de fysieke, mentale en morele weerbaarheid van de studenten centraal.