RECHT EN VEILIGHEID

JULIEN VAN OSTAAIJEN

LECTORAAT

LECTORAAT

RECHT EN
VEILIGHEID

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Op 1 december 2019 startte Dr. Julien van Ostaaijen als lector Recht en Veiligheid. 

Binnen zijn lectoraat zal hij gaan voortbouwen op eerder door hem gedaan onderzoek. Dit betreft onder andere onderzoek naar lokaal veiligheidsbeleid en burgerparticipatie. Maar ook nieuw onderzoek ontwikkelen, passend bij de behoeften uit het onderwijs en de praktijk rondom het Expertisecentrum Veiligheid.

In zijn lectoraat zal Van Ostaaijen aandacht hebben voor hoe bestuurders, ambtenaren, inwoners en overige professionals omgaan met recht en regels en hoe zij (optimaal kunnen) reageren op de soms ‘creatieve’ omgang met recht en regels van anderen. Het grijze gebied tussen regels volgen en deze doorbreken zal daar een belangrijk onderdeel van zijn.

Binnen zijn lectoraat gaat hij zich bezighouden met de relatie tussen recht en veiligheid: (onder welke voorwaarden) leidt recht tot veiligheid? Aan het recht worden doorgaans goede eigenschappen toegekend. Ze bevorderen de voorspelbaarheid van overheidshandelen en kunnen een afschrikwekkende werking hebben voor mensen met kwaad in de zin. Maar regels kunnen ook een effectieve bestuurlijke aanpak van criminaliteit belemmeren of door criminelen worden misbruikt. Bovendien zijn veel positieve effecten van regelgeving afhankelijk van andere factoren, zoals in hoeverre regels ook worden gehandhaafd. 

LECTORAAT

RECHT EN VEILIGHEID

JULIEN VAN OSTAAIJEN

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Op 1 december 2019 startte Dr. Julien van Ostaaijen als lector Recht en Veiligheid. 

Binnen zijn lectoraat zal hij gaan voortbouwen op eerder door hem gedaan onderzoek. Dit betreft onder andere onderzoek naar lokaal veiligheidsbeleid en burgerparticipatie. Maar ook nieuw onderzoek ontwikkelen, passend bij de behoeften uit het onderwijs en de praktijk rondom het Expertisecentrum Veiligheid.

Binnen zijn lectoraat gaat hij zich bezighouden met de relatie tussen recht en veiligheid: (onder welke voorwaarden) leidt recht tot veiligheid? Aan het recht worden doorgaans goede eigenschappen toegekend. Ze bevorderen de voorspelbaarheid van overheidshandelen en kunnen een afschrikwekkende werking hebben voor mensen met kwaad in de zin. Maar regels kunnen ook een effectieve bestuurlijke aanpak van criminaliteit belemmeren of door criminelen worden misbruikt. Bovendien zijn veel positieve effecten van regelgeving afhankelijk van andere factoren, zoals in hoeverre regels ook worden gehandhaafd. 

In zijn lectoraat zal Van Ostaaijen aandacht hebben voor hoe bestuurders, ambtenaren, inwoners en overige professionals omgaan met recht en regels en hoe zij (optimaal kunnen) reageren op de soms ‘creatieve’ omgang met recht en regels van anderen. Het grijze gebied tussen regels volgen en deze doorbreken zal daar een belangrijk onderdeel van zijn.