'VANDAAG GOED,
MORGEN BETER'

SCROLL OM MEER TE LEZEN

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) heeft in 2019 een tweezijdige blik gehad. De blik werd enerzijds naar achteren getrokken, doordat we in april door een extern visitatiepanel zijn beoordeeld. 

Dat oordeel was zeer positief over de kern van het werk: de kwaliteit van het lectoraatsonderzoek én de impact op onderwijs en werkveld daarvan werden beide met ‘goed’ beoordeeld. De overige onderdelen kregen ‘voldoende’ als oordeel, met als belangrijkste aanbevelingen het EV-profiel aan te scherpen en meer/betere in- en externe facilitering te genereren.

De EV-blik werd anderzijds vooral vooruit gericht: op weg om het nieuwe meerjarenplan te realiseren. Een plan waarin we samen werken aan vier thema’s: inhoudelijke aansluiting tussen het EV en de wijzigende maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, met daarop passende (nieuwe) verbindingen met Avans-opleidingen, nieuwe partnerships met organisaties uit het werkveld en de consequenties voor de organisatie-inrichting zelf. Een en ander is vertaald naar EV-brede resultaatafspraken waarvan in dit jaarrapport in detail verslag wordt gedaan. Overall kunnen we stellen dat vrijwel alle gemeten afspraken zijn gerealiseerd, zowel op EV- als op lectoraatsniveau. De tevredenheid van ons als stuurgroep daarover is heel groot!

De verbinding tussen onderzoek en onderwijs werd verder gestimuleerd door de kenniskringleden en door actieve participatie van de lectoren aan opleidingsoverleggen. Verder werd afgesproken dat elke academie met de hen meest nabije lectoren de EV-brede resultaatafspraken zal operationaliseren zodat verwachtingen en realisatie met elkaar matchen. Ook de tevredenheid van de stuurgroep over de externe relaties van lectoraten is onverminderd hoog. Elk lectoraat beschikt over veel, passende en strategische relaties en samenwerkingsverbanden. Over de lectoraten heen wordt het hele relevante beroepenveld bestreken. Richting EV als geheel werd de ambitie achter het meerjarenplan herbevestigd: het EV wordt een heus kenniscentrum waar het werkveld voor elke kennisvraag terecht kan. Het EV voert óf zelf het benodigde onderzoek uit, óf verwijst goed door. De lectoren zetten zich in hun relatiebeheer steeds meer in voor ook andere lectoraten binnen (of buiten) het EV, en het EV zelf. Hetzelfde geldt voor de stuurgroepleden en hun relatiebeheer.

Tot slot draagt in lijn met deze ambities het EV actief bij aan de herijking van het onderzoeks- en valorisatiebeleid van Avans. Want ‘vandaag goed, morgen beter’ is het onderliggende motto van ons handelen.

Ron Tenge
Voorzitter EV

VOORWOORD

Elk lectoraat beschikt over veel, passende en strategische relaties en samenwerkingsverbanden. Over de lectoraten heen wordt het hele relevante beroepenveld bestreken

'VANDAAG GOED,
MORGEN BETER'

VOORWOORD

SCROLL OM MEER TE LEZEN

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) heeft in 2019 een tweezijdige blik gehad. De blik werd enerzijds naar achteren getrokken, doordat we in april door een extern visitatiepanel zijn beoordeeld. 

Dat oordeel was zeer positief over de kern van het werk: de kwaliteit van het lectoraatsonderzoek én de impact op onderwijs en werkveld daarvan werden beide met ‘goed’ beoordeeld. De overige onderdelen kregen ‘voldoende’ als oordeel, met als belangrijkste aanbevelingen het EV-profiel aan te scherpen en meer/betere in- en externe facilitering te genereren.

De EV-blik werd anderzijds vooral vooruit gericht: op weg om het nieuwe meerjarenplan te realiseren. Een plan waarin we samen werken aan vier thema’s: inhoudelijke aansluiting tussen het EV en de wijzigende maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, met daarop passende (nieuwe) verbindingen met Avans-opleidingen, nieuwe partnerships met organisaties uit het werkveld en de consequenties voor de organisatie-inrichting zelf. Een en ander is vertaald naar EV-brede resultaatafspraken waarvan in dit jaarrapport in detail verslag wordt gedaan. Overall kunnen we stellen dat vrijwel alle gemeten afspraken zijn gerealiseerd, zowel op EV- als op lectoraatsniveau. De tevredenheid van ons als stuurgroep daarover is heel groot!

Elk lectoraat beschikt over veel, passende en strategische relaties en samenwerkingsverbanden. Over de lectoraten heen wordt het hele relevante beroepenveld bestreken

De verbinding tussen onderzoek en onderwijs werd verder gestimuleerd door de kenniskringleden en door actieve participatie van de lectoren aan opleidingsoverleggen. Verder werd afgesproken dat elke academie met de hen meest nabije lectoren de EV-brede resultaatafspraken zal operationaliseren zodat verwachtingen en realisatie met elkaar matchen. Ook de tevredenheid van de stuurgroep over de externe relaties van lectoraten is onverminderd hoog. Elk lectoraat beschikt over veel, passende en strategische relaties en samenwerkingsverbanden. Over de lectoraten heen wordt het hele relevante beroepenveld bestreken. Richting EV als geheel werd de ambitie achter het meerjarenplan herbevestigd: het EV wordt een heus kenniscentrum waar het werkveld voor elke kennisvraag terecht kan. Het EV voert óf zelf het benodigde onderzoek uit, óf verwijst goed door. De lectoren zetten zich in hun relatiebeheer steeds meer in voor ook andere lectoraten binnen (of buiten) het EV, en het EV zelf. Hetzelfde geldt voor de stuurgroepleden en hun relatiebeheer.

Tot slot draagt in lijn met deze ambities het EV actief bij aan de herijking van het onderzoeks- en valorisatiebeleid van Avans. Want ‘vandaag goed, morgen beter’ is het onderliggende motto van ons handelen.

Ron Tenge
Voorzitter EV