New image

TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

New image

BART CLAES

New image (Copy)

LECTORAAT

LECTORAAT

TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillig kader in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. De brug tussen binnen en buiten de muren, in het werkveld bekend als transmuraal. 

1

HERSTEL BIJ DE CLIËNT
(ZELFHERSTEL)

group.jpg

PROJECT

LetsGoByTalking

New image (Copy)

PROJECT

COSA in Vrijwillig Kader

Daarnaast wordt binnen het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie onderzoek verricht en adviseert en traint men professionals in het bevorderen van herstel van de band tussen kind, gedetineerde en zijn sociale netwerk (www.expertisecentrumkind.nl). Het lectoraat en Exodus zijn de initiatiefnemers van dit centrum.

Herstelgericht werken zet de cliënt centraal in zijn proces naar het weer oppakken van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van de persoon en zijn sociaal netwerk.

In ieder onderzoek van het lectoraat komen de volgende aspecten terug:

2

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-SOCIAAL NETWERK

3

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-MAATSCHAPPIJ

4

HERSTEL VAN DE RELATIE
CLIËNT-SLACHTOFFER

Het lectoraat heeft langdurige samenwerkingsverbanden met het werkveld ontwikkeld. Doel daarbij is het verbeteren van de beroepspraktijk én het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Met De Woenselse Poort, PI Vught, PI Dordrecht en Exodus Nederland zijn in 2019 meerjarige onderzoekstrajecten opgestart. 

De verbinding tussen de verschillende onderzoekstrajecten wordt duidelijk in beeld gebracht in het digitale magazine dat zomer 2020 gemaakt is met de afstudeerders vanuit de opleidingen Social Work Breda en ’s-Hertogenbosch, Integrale Veiligheidskunde en de Juridische Hogeschool Avans Fontys.

In alle projecten worden studenten en professionals uit de praktijk betrokken om gezamenlijk producten en tools voor herstelgericht werken te ontwikkelen.

New image
New image
otag9a1.png
New image
New image

PROJECT

COSA IN VRIJWILLIG KADER

Samen met Exodus Zuid-Nederland heeft het lectoraat THW de COSA- methodiek doorontwikkeld voor zedendaders die niet meer willen recidiveren en geen justitieel kader hebben. Met hulp van het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de werkwijze aangepast en een Handboek samengesteld. 

Twee cirkels zijn als pilot in de regio
’s-Hertogenbosch/Eindhoven gestart. Het project is, ondanks de beperkingen die er waren door corona, met goed resultaat uitgevoerd. Eind januari 2021 heeft Exodus Nederland deze methode opgenomen in haar reguliere aanbod voor gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen en forensische psychiatrie.

COSA is bewezen effectief in het terugdringen van recidive en het verminderen van het sociaal isolement bij veroordeelde zedendaders. Vanuit de mogelijkheden van de zedendader dragen drie-vijf vrijwilligers, ondersteund door professionals, bij aan het verminderen van het sociale isolement en aan een goede terugkeer in de samenleving.  Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers.

Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers

New image New image New image
New image
New image
New image
New image
3.png
1.jpg

PROJECT

LetsGoByTalking

Vanuit het herstelrecht (Restorative Justice) wil dit project een bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers van haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit, slachtoffers van anti LHBT-hate crimes genoemd. 

Middels literatuurstudie en interviews met experts is in 2020 een beeld van de actuele situatie in Nederland en andere deelnemende landen geschetst. In 2021 vinden interviews met slachtoffers plaats. Alle onderzoeken komen samen in een International Report. Nationale en internationale workshops in de deelnemende landen brengen de experts met elkaar in contact. Het lectoraat THW werkt verder aan de realisering van een internationale training voor experts uit herstelrecht en uit anti LHBT-organisaties. 

In dit door de EU gefinancierde project, dat loopt van januari 2020 tot en met december 2021, wordt samengewerkt met partners uit vijf andere Europese landen; Spanje, Italië, België, Bulgarije en Polen. 

Vanuit het herstelrecht een bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers van anti LHBT-hate crimes

New image

The project WayOut was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. 

4.jpg

LECTORAAT

TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

New image (Copy)

BART CLAES

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillig kader in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. De brug tussen binnen en buiten de muren, in het werkveld bekend als transmuraal. 

New image

Herstelgericht werken zet de cliënt centraal in zijn proces naar het weer oppakken van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van de persoon en zijn sociaal netwerk.

In ieder onderzoek van het lectoraat komen de volgende aspecten terug:

2

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-SOCIAAL NETWERK

3

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-MAATSCHAPPIJ

4

HERSTEL VAN DE RELATIE
CLIËNT-SLACHTOFFER

1

HERSTEL BIJ DE CLIËNT
(ZELFHERSTEL)

New image

Het lectoraat heeft langdurige samenwerkingsverbanden met het werkveld ontwikkeld. Doel daarbij is het verbeteren van de beroepspraktijk én het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Met De Woenselse Poort, PI Vught, PI Dordrecht en Exodus Nederland zijn in 2019 meerjarige onderzoekstrajecten opgestart. 

New image

Daarnaast wordt binnen het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie onderzoek verricht en adviseert en traint men professionals in het bevorderen van herstel van de band tussen kind, gedetineerde en zijn sociale netwerk (www.expertisecentrumkind.nl). Het lectoraat en Exodus zijn de initiatiefnemers van dit centrum.

otag9a1.png

De verbinding tussen de verschillende onderzoekstrajecten wordt duidelijk in beeld gebracht in het digitale magazine dat zomer 2020 gemaakt is met de afstudeerders vanuit de opleidingen Social Work Breda en ’s-Hertogenbosch, Integrale Veiligheidskunde en de Juridische Hogeschool Avans Fontys.

In alle projecten worden studenten en professionals uit de praktijk betrokken om gezamenlijk producten en tools voor herstelgericht werken te ontwikkelen.

PROJECT

COSA IN VRIJWILLIG KADER

Samen met Exodus Zuid-Nederland heeft het lectoraat THW de COSA- methodiek doorontwikkeld voor zedendaders die niet meer willen recidiveren en geen justitieel kader hebben. Met hulp van het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de werkwijze aangepast en een Handboek samengesteld. 

Twee cirkels zijn als pilot in de regio
’s-Hertogenbosch/Eindhoven gestart. Het project is, ondanks de beperkingen die er waren door corona, met goed resultaat uitgevoerd. Eind januari 2021 heeft Exodus Nederland deze methode opgenomen in haar reguliere aanbod voor gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen en forensische psychiatrie.

COSA is bewezen effectief in het terugdringen van recidive en het verminderen van het sociaal isolement bij veroordeelde zedendaders. Vanuit de mogelijkheden van de zedendader dragen drie-vijf vrijwilligers, ondersteund door professionals, bij aan het verminderen van het sociale isolement en aan een goede terugkeer in de samenleving.  Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers.

Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers

New image New image New image
New image
New image
New image
New image
3.png

PROJECT

LetsGoByTalking

Vanuit het herstelrecht (Restorative Justice) wil dit project een bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers van haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit, slachtoffers van anti LHBT-hate crimes genoemd. 

New image

The project WayOut was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. 

Middels literatuurstudie en interviews met experts is in 2020 een beeld van de actuele situatie in Nederland en andere deelnemende landen geschetst. In 2021 vinden interviews met slachtoffers plaats. Alle onderzoeken komen samen in een International Report. Nationale en internationale workshops in de deelnemende landen brengen de experts met elkaar in contact. Het lectoraat THW werkt verder aan de realisering van een internationale training voor experts uit herstelrecht en uit anti LHBT-organisaties. 

In dit door de EU gefinancierde project, dat loopt van januari 2020 tot en met december 2021, wordt samengewerkt met partners uit vijf andere Europese landen; Spanje, Italië, België, Bulgarije en Polen. 

Vanuit het herstelrecht een bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers van anti LHBT-hate crimes

4.jpg