group_3.jpg

Onderzoek in een bijzonder jaar

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN

2020 was  een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft ook invloed gehad op het onderzoek. En op de verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. De eerste onderwijsprioriteit was natuurlijk het creëren van online leeromgevingen. Zodat studenten in ieder geval door konden studeren.

Ook grote delen van het werkveld kwamen voor nieuwe en zeer urgente vraagstukken te staan. Tegelijkertijd liep er Avansbreed een fundamentele herijking van het onderzoeks- en valorisatiebeleid. Uitmondend in een vernieuwde ordening in thematische onderzoekszwaartepunten, waarover dadelijk meer.

Ondanks alles is het lectoren en onderzoekers goed gelukt om onderzoeken uit te voeren en verbindingen in stand te houden. Zo concluderen we als stuurgroep op basis van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook de professionalisering van de docent-onderzoekers scoort ‘hartstikke goed’ en is merkbaar binnen de opleidingen. Voor 2021 is bijsturing dan ook niet nodig. Wel zal in de zwaartepuntvorming een verdiepingsslag worden gemaakt in de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Waar in onderwijs als vragende partij een nog nadrukkelijker rol krijgt. 

Ook over de verbinding met het werkveld zijn we als stuurgroep zeer tevreden. Veel onderzoeksprojecten worden op vraag ‘van buiten’ gestart en samen uitgevoerd. 

De gedachtenvorming over meer strategische partnerschappen is gestart. Naast lectoraten binnen het EV zoeken we ook naar versterking van de identiteit van en mogelijkheden voor samenwerking met het EV als geheel. In 2021 zal weer een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd om én de tevredenheid en verbeterpunten en ambities te expliciteren. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de genoemde zwaartepuntvorming.

De resultaten richting het kennisdomein liegen er evenmin om, in acht nemend dat vooral wordt gewerkt met docent-onderzoekers en dat wetenschappelijke productie tijdsintensief is. Maar de ambitie reikt verder dan de doelstelling dat al het EV-onderzoek wetenschappelijk verantwoord wordt uitgevoerd. Een lectoraat - op het snijvlak immers van praktijk, onderwijs en wetenschap - willen we ook in dit derde domein een erkende positie geven. Naast wetenschapscommunicatie is dan ook de verwerving van een eigen profiel in het kennisdomein aan de orde. 

Met gemengde gevoelens, maar vooral met grote tevredenheid kijken we kortom terug op het afgelopen jaar. De steeds helderdere spiegels die onze Raad van Advies ons voorhoudt zijn daarbij van grote waarde.

Inmiddels is door ons College van Bestuur besloten om veiligheid één van de thematische onderzoekszwaartepunten te laten zijn en door te ontwikkelen tot een Centre of Expertise, samen met andere Avans-lectoraten. Daar zijn we maar wát trots op! 

terug

VOORWOORD

Veiligheid zal één van de thematische onderzoekszwaartepunten zijn 

group_3.jpg

Onderzoek in een bijzonder jaar

VOORWOORD

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN

2020 was  een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft ook invloed gehad op het onderzoek. En op de verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. De eerste onderwijsprioriteit was natuurlijk het creëren van online leeromgevingen. Zodat studenten in ieder geval door konden studeren.

Ook grote delen van het werkveld kwamen voor nieuwe en zeer urgente vraagstukken te staan. Tegelijkertijd liep er Avansbreed een fundamentele herijking van het onderzoeks- en valorisatiebeleid. Uitmondend in een vernieuwde ordening in thematische onderzoekszwaartepunten, waarover dadelijk meer.

Ondanks alles is het lectoren en onderzoekers goed gelukt om onderzoeken uit te voeren en verbindingen in stand te houden. Zo concluderen we als stuurgroep op basis van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook de professionalisering van de docent-onderzoekers scoort ‘hartstikke goed’ en is merkbaar binnen de opleidingen. Voor 2021 is bijsturing dan ook niet nodig. Wel zal in de zwaartepuntvorming een verdiepingsslag worden gemaakt in de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Waar in onderwijs als vragende partij een nog nadrukkelijker rol krijgt. 

Ook over de verbinding met het werkveld zijn we als stuurgroep zeer tevreden. Veel onderzoeksprojecten worden op vraag ‘van buiten’ gestart en samen uitgevoerd. 

Veiligheid zal één van de thematische onderzoekszwaartepunten zijn 

De gedachtenvorming over meer strategische partnerschappen is gestart. Naast lectoraten binnen het EV zoeken we ook naar versterking van de identiteit van en mogelijkheden voor samenwerking met het EV als geheel. In 2021 zal weer een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd om én de tevredenheid en verbeterpunten en ambities te expliciteren. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de genoemde zwaartepuntvorming.

De resultaten richting het kennisdomein liegen er evenmin om, in acht nemend dat vooral wordt gewerkt met docent-onderzoekers en dat wetenschappelijke productie tijdsintensief is. Maar de ambitie reikt verder dan de doelstelling dat al het EV-onderzoek wetenschappelijk verantwoord wordt uitgevoerd. Een lectoraat - op het snijvlak immers van praktijk, onderwijs en wetenschap - willen we ook in dit derde domein een erkende positie geven. Naast wetenschapscommunicatie is dan ook de verwerving van een eigen profiel in het kennisdomein aan de orde. 

terug

Met gemengde gevoelens, maar vooral met grote tevredenheid kijken we kortom terug op het afgelopen jaar. De steeds helderdere spiegels die onze Raad van Advies ons voorhoudt zijn daarbij van grote waarde.

Inmiddels is door ons College van Bestuur besloten om veiligheid één van de thematische onderzoekszwaartepunten te laten zijn en door te ontwikkelen tot een Centre of Expertise, samen met andere Avans-lectoraten. Daar zijn we maar wát trots op!