Gezamelijk project

WayOut

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

group_2.jpg

In het project is theoretische en empirische kennis verzameld over exit-programma’s en is onderwijsmateriaal ontwikkeld voor professionals.

Het project had een looptijd van 27 maanden en werd in februari 2021 afgerond. In het project werkten de lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Transmuraal Herstelgericht Werken samen met onderzoeks- en praktijkpartners uit Duitsland, België, Frankrijk en Portugal. Het project werd geleid door de Universiteit van Toulouse – Jean Jaurès en gefinancierd door de Europese Commissie.

1

Projectmanagement

Activiteiten gericht op de coördinatie en verantwoording van het project. Onderdeel hiervan was de ‘Kick-off meeting’ die op 24 en 25 januari 2019 in Toulouse plaatsvond. 

2

State-of-the-art

Een literatuurstudie naar voor het project centrale thema’s, zoals radicalisering en deradicaliseren. Er is tevens inzicht gegeven in exit-programma’s die internationaal worden toegepast.

3

Evaluatie

Een instrument is ontwikkeld om exit-programma’s op een praktische en bondige manier te evalueren. In totaal zijn met dit instrument veertien exit-programma’s uit zeven landen geëvalueerd.

4

Methodologisch raamwerk

Een methodologisch raamwerk is opgesteld dat inzicht geeft in de elementen die relevant zijn bij het ontwerpen en implementeren van een exit-programma.

5

Onderwijsmateriaal

Er is een (e-learning) cursus gemaakt voor professionals binnen het gevangeniswezen, de reclassering en andere organisaties die werken met geradicaliseerde (ex-)gedetineerden. Ook is er een zogenaamde Train the trainer cursus ontwikkeld.

6

Rondetafelgesprekken

Er zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met professionals. Een van de bijeenkomsten met als titel ‘The role of gender in exit programmes’ is live uitgezonden en online beschikbaar.

7

Online platform

Via een online platform worden de resultaten van het project  voor het publiek toegankelijk gemaakt.

8

Disseminatie

Activiteiten gericht op het delen van de opgedane kennis. In de laatste fase van het project is er een internationale vijfdaagse online cursus verzorgd voor professionals. De afsluitende conferentie van project vond online plaats op 15 en 16 februari 2021. 

exit-programma’s voor geradicaliseerde (ex-)gedetineerden

Het project WayOut is gericht op exit-programma’s voor geradicaliseerde (ex-)gedetineerden (rechts-extremisme, religieus extremisme, etc.) die worden toegepast binnen het gevangeniswezen of door de reclassering. 

Het project was opgebouwd uit acht, op hoofdlijnen beschreven, werkpakketten:

The project is funded by the European Union’s Internal Security Fund —Police

New image (copy)

Voor meer informatie over het project

Gezamelijk project

WayOut

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

exit-programma’s voor geradicaliseerde (ex-)gedetineerden

Het project WayOut is gericht op exit-programma’s voor geradicaliseerde (ex-)gedetineerden (rechts-extremisme, religieus extremisme, etc.) die worden toegepast binnen het gevangeniswezen of door de reclassering. 

group_2.jpg

In het project is theoretische en empirische kennis verzameld over exit-programma’s en is onderwijsmateriaal ontwikkeld voor professionals.

Het project had een looptijd van 27 maanden en werd in februari 2021 afgerond. In het project werkten de lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Transmuraal Herstelgericht Werken samen met onderzoeks- en praktijkpartners uit Duitsland, België, Frankrijk en Portugal. Het project werd geleid door de Universiteit van Toulouse – Jean Jaurès en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het project was opgebouwd uit acht, op hoofdlijnen beschreven, werkpakketten:

1

Projectmanagement

Activiteiten gericht op de coördinatie en verantwoording van het project. Onderdeel hiervan was de ‘Kick-off meeting’ die op 24 en 25 januari 2019 in Toulouse plaatsvond. 

2

State-of-the-art

Een literatuurstudie naar voor het project centrale thema’s, zoals radicalisering en deradicaliseren. Er is tevens inzicht gegeven in exit-programma’s die internationaal worden toegepast.

3

Evaluatie

Een instrument is ontwikkeld om exit-programma’s op een praktische en bondige manier te evalueren. In totaal zijn met dit instrument veertien exit-programma’s uit zeven landen geëvalueerd.

4

Methodologisch raamwerk

Een methodologisch raamwerk is opgesteld dat inzicht geeft in de elementen die relevant zijn bij het ontwerpen en implementeren van een exit-programma.

5

Onderwijsmateriaal

Er is een (e-learning) cursus gemaakt voor professionals binnen het gevangeniswezen, de reclassering en andere organisaties die werken met geradicaliseerde (ex-)gedetineerden. Ook is er een zogenaamde Train the trainer cursus ontwikkeld.

6

Rondetafelgesprekken

Er zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met professionals. Een van de bijeenkomsten met als titel ‘The role of gender in exit programmes’ is live uitgezonden en online beschikbaar.

7

Online platform

Via een online platform worden de resultaten van het project  voor het publiek toegankelijk gemaakt.

8

Disseminatie

Activiteiten gericht op het delen van de opgedane kennis. In de laatste fase van het project is er een internationale vijfdaagse online cursus verzorgd voor professionals. De afsluitende conferentie van project vond online plaats op 15 en 16 februari 2021. 

Voor meer informatie over het project

New image (copy)

The project is funded by the European Union’s Internal Security Fund —Police