glow
cirkel2
logo

COLOFON
Dit is een uitgave van het Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool m.m.v. lectoren, docent-onderzoekers en management assistenten.

Eindredactie
Reyhana Stevels
Ine van Zon

Vormgeving
Maglr.com

Beeld
Nationale Beeldbank: Helene van Rijn

CONTACTGEGEVENS
Postbus 90116
4800 RA Breda


BEZOEKADRES
Hugo de Grootlaan 37,
3e etage
5223 LB ’s-Hertogenbosch

088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

© Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het expertisecentrum.


cirkel1
ev
cirkel2
logo

CONTACTGEGEVENS
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Hugo de Grootlaan 37,
3e etage
5223 LB ’s-Hertogenbosch


CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

cirkel1
ev
EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

COLOFON
Dit is een uitgave van het Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool m.m.v. lectoren, docent-onderzoekers en management assistenten.

Eindredactie
Reyhana Stevels
Ine van Zon

Vormgeving
Maglr.com

Beeld
Nationale Beeldbank: Helene van Rijn

© Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het expertisecentrum.