New image

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJKHEIDS-
RELATIES

New image

JANINE JANSSEN

New image (Copy)

LECTORAAT

LECTORAAT

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJK-
HEIDSRELATIES

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

De focus van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt op de professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid. Het onderzoek dat binnen het lectoraat wordt gedaan richt zich daarbij op drie domeinen van dit geweld: 

Deze vormen van geweld zijn zo ingrijpend dat zij in de levensloop van slachtoffers en daders doorwerken en ook nog in de generaties daarna. Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen, staan voor grote uitdagingen. Centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat staat daarom het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid.

1

geweld in het gezin of de familie, waaronder kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling

2

geweld door professionals en in de institutionele sector, zoals zorg, justitie, onderwijs en kerk

3

geweld op het terrein van mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek en prostitutie

group_copy.jpg

PROJECT

Onderzoek geweld tegen sekswerkers

group_copy_3.jpg

PROJECT

November 2020: Mannenmaand

Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan langs drie lijnen. Ten eerste onderzoek en onderwijs; de door onderzoek opgedane kennis wordt onderdeel van de curricula van de relevante Avans-opleidingen, waar mogelijk worden studenten betrokken bij het onderzoek. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals. De tweede onderzoekslijn is onderzoek naar fenomenen in de levensloop en methodieken voor preventie en interventie: welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst 

in het welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen en terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Tot slot onderzoek naar de aanpak en rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professionals in de veiligheidszorg wordt onderzocht. 

Samenwerking

Binnen het onderzoeksprogramma werkt het lectoraat samen met verschillende partners, waaronder verschillende regionale en landelijke instellingen in de veiligheidszorg, gemeenten en ministeries. 

Het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg

Onderzoekslijnen

group.jpg

PROJECT

Onderzoek geweld
tegen sekswerkers

In het najaar van 2020 is het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties gestart met een onderzoek naar geweld tegen sekswerkers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met opvangorganisatie Sterk Huis, in opdracht van de gemeente Tilburg. 

Voor dit onderzoek is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie verstrekt aan de gemeente Tilburg. 

via_mannenmaand_sterk_huis_logo.jpg
via_beeld_gemeente_tilburg_logo.jpg

Uit eerder onderzoek van SOA Aids Nederland uit 2018 bleek dat 97% van de sekswerkers in Nederland het jaar ervoor geweld had meegemaakt. Het ging dan niet alleen om fysiek en seksueel geweld, maar ook geweld op sociaal-emotioneel en financieel-economisch gebied. Van dit geweld deed slechts 21% van de sekswerkers melding bij de politie. Blootstelling aan geweld kan leiden tot langdurige psychische, mentale en emotionele schade; het verhoogt het risico op HIV- en SOA-infecties en creëert een onveilige werkomgeving voor sekswerkers. 

De onderzoekers van Avans en Sterk Huis willen door middel van literatuuronderzoek en interviews met sekswerkers en betrokken professionals uit de veiligheidszorg  deze inzichten verschaffen. Uiteindelijk doel is het aanreiken van ontwikkelrichtingen voor verder beleid voor de gemeente en haar partners in de veiligheidszorg bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers. 

Om geweld tegen sekswerkers beter tegen te kunnen gaan hebben de gemeente Tilburg en haar partners in de veiligheidszorg behoefte om meer inzicht te krijgen in de perceptie van sekswerkers van het risico op geweld gerelateerd aan de uitvoering hun werk en de redenen waarom zij al dan niet hun weg naar de politie en hulpverlenende instanties vinden. Ook willen zij inzicht in de wijze waarop een goede samenwerking tussen partijen in de veiligheidszorg een rol kan spelen bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers. 

In het voorjaar van 2021 wordt het onderzoek naar verwachting afgerond en worden de beleidsaanbevelingen aan de gemeente Tilburg gedaan.

PROJECT

November 2020: Mannenmaand

Op 19 november is het jaarlijks Internationale Mannendag. Deze dag heeft als doel thema's rond man-zijn onder de aandacht te brengen, zoals het promoten van positieve rolmodellen, het verbeteren van de man-vrouw relatie en het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook is er wereldwijd aandacht voor ‘genderbased violence’. 

Voor het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool was deze dag in 2020 aanleiding om november uit te roepen tot ‘Mannenmaand’. 

In deze maand werden, samen met twee werkveldpartners, webinars georganiseerd over de rol en positie van mannen in geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Met deze serie webinars hebben we bijna tweehonderd (toekomstige) professionals in de veiligheidszorg bereikt, in heel Nederland én daarbuiten, die in hun werk te maken hebben met mannen als dader en slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor diegenen die interesse hebben in dit onderwerp, maar de webinars niet hebben bijgewoond, zijn deze nog terug te kijken op onze website. 

Vanwege het succes en het grote publiek dat met een webinar op redelijk eenvoudige wijze bereikt kan worden, gaat het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ook in 2021 weer maandelijkse reeksen van webinars organiseren, bijvoorbeeld rondom het thema ‘samenwerkende professionals in de veiligheidszorg’. Informatie hierover is steeds terug te vinden op de website van het Expertisecentrum Veiligheid.

via_mannenmaand_1.png

Aandacht voor de rol en positie van mannen in geweld in afhankelijkheidsrelaties

Met de webinars zijn veel professionals in de veiligheidszorg bereikt, die in hun werk te maken hebben met mannen als dader en slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Het eerste webinar werd gegeven door Avans-lector Janine Janssen en had als thema ‘wat is gendersensitief werken?’

Opvangorganisatie Sterk Huis verzorgde het tweede webinar dat ging over de opvang van mannen als slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Reclassering Nederland sloot de reeks af met een webinar over de Carrouselgroep, een interventie voor mannen die dader zijn van huiselijk geweld.

via_mannenmaand_sterk_huis_logo.jpg
via_mannenmaand_avans_logo.png
janine_janssen_-_project_methodiek_beschrijving_carrouselgroep.png

LECTORAAT

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJKHEIDS-
RELATIES

New image (Copy)

JANINE JANSSEN

New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

De focus van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt op de professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid. Het onderzoek dat binnen het lectoraat wordt gedaan richt zich daarbij op drie domeinen van dit geweld:

New image

1

geweld in het gezin of de familie, waaronder kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling

2

geweld door professionals en in de institutionele sector, zoals zorg, justitie, onderwijs en kerk

3

geweld op het terrein van mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek en prostitutie

Deze vormen van geweld zijn zo ingrijpend dat zij in de levensloop van slachtoffers en daders doorwerken en ook nog in de generaties daarna. Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen, staan voor grote uitdagingen. Centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat staat daarom het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid.

Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan langs drie lijnen. Ten eerste onderzoek en onderwijs; de door onderzoek opgedane kennis wordt onderdeel van de curricula van de relevante Avans-opleidingen, waar mogelijk worden studenten betrokken bij het onderzoek. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals. De tweede onderzoekslijn is onderzoek naar fenomenen in de levensloop en methodieken voor preventie en interventie: welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst 

in het welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen en terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Tot slot onderzoek naar de aanpak en rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professionals in de veiligheidszorg wordt onderzocht. 

Binnen het onderzoeksprogramma werkt het lectoraat samen met verschillende partners, waaronder verschillende regionale en landelijke instellingen in de veiligheidszorg, gemeenten en ministeries. 

Onderzoekslijnen

Samenwerking

Het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg

group.jpg

PROJECT

Onderzoek geweld tegen sekswerkers

In het najaar van 2020 is het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties gestart met een onderzoek naar geweld tegen sekswerkers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met opvangorganisatie Sterk Huis, in opdracht van de gemeente Tilburg. 

Uit eerder onderzoek van SOA Aids Nederland uit 2018 bleek dat 97% van de sekswerkers in Nederland het jaar ervoor geweld had meegemaakt. Het ging dan niet alleen om fysiek en seksueel geweld, maar ook geweld op sociaal-emotioneel en financieel-economisch gebied. Van dit geweld deed slechts 21% van de sekswerkers melding bij de politie. Blootstelling aan geweld kan leiden tot langdurige psychische, mentale en emotionele schade; het verhoogt het risico op HIV- en SOA-infecties en creëert een onveilige werkomgeving voor sekswerkers. 

Voor dit onderzoek is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie verstrekt aan de gemeente Tilburg. 

via_mannenmaand_sterk_huis_logo.jpg
via_beeld_gemeente_tilburg_logo.jpg

Om geweld tegen sekswerkers beter tegen te kunnen gaan hebben de gemeente Tilburg en haar partners in de veiligheidszorg behoefte om meer inzicht te krijgen in de perceptie van sekswerkers van het risico op geweld gerelateerd aan de uitvoering hun werk en de redenen waarom zij al dan niet hun weg naar de politie en hulpverlenende instanties vinden. Ook willen zij inzicht in de wijze waarop een goede samenwerking tussen partijen in de veiligheidszorg een rol kan spelen bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers. 

De onderzoekers van Avans en Sterk Huis willen door middel van literatuuronderzoek en interviews met sekswerkers en betrokken professionals uit de veiligheidszorg  deze inzichten verschaffen. Uiteindelijk doel is het aanreiken van ontwikkelrichtingen voor verder beleid voor de gemeente en haar partners in de veiligheidszorg bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers. 

In het voorjaar van 2021 wordt het onderzoek naar verwachting afgerond en worden de beleidsaanbevelingen aan de gemeente Tilburg gedaan.

PROJECT

November 2020: Mannenmaand

Op 19 november is het jaarlijks Internationale Mannendag. Deze dag heeft als doel thema's rond man-zijn onder de aandacht te brengen, zoals het promoten van positieve rolmodellen, het verbeteren van de man-vrouw relatie en het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook is er wereldwijd aandacht voor ‘genderbased violence’. 

In deze maand werden, samen met twee werkveldpartners, webinars georganiseerd over de rol en positie van mannen in geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Voor het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool was deze dag in 2020 aanleiding om november uit te roepen tot ‘Mannenmaand’. 

via_mannenmaand_1.png

Aandacht voor de rol en positie van mannen in geweld in afhankelijkheidsrelaties

Het eerste webinar werd gegeven door Avans-lector Janine Janssen en had als thema ‘wat is gendersensitief werken?’

via_mannenmaand_avans_logo.png
via_mannenmaand_sterk_huis_logo.jpg

Opvangorganisatie Sterk Huis verzorgde het tweede webinar dat ging over de opvang van mannen als slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

janine_janssen_-_project_methodiek_beschrijving_carrouselgroep.png

Reclassering Nederland sloot de reeks af met een webinar over de Carrouselgroep, een interventie voor mannen die dader zijn van huiselijk geweld.

Met de webinars zijn veel professionals in de veiligheidszorg bereikt, die in hun werk te maken hebben met mannen als dader en slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Met deze serie webinars hebben we bijna tweehonderd (toekomstige) professionals in de veiligheidszorg bereikt, in heel Nederland én daarbuiten, die in hun werk te maken hebben met mannen als dader en slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor diegenen die interesse hebben in dit onderwerp, maar de webinars niet hebben bijgewoond, zijn deze nog terug te kijken op onze website. 

Vanwege het succes en het grote publiek dat met een webinar op redelijk eenvoudige wijze bereikt kan worden, gaat het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ook in 2021 weer maandelijkse reeksen van webinars organiseren, bijvoorbeeld rondom het thema ‘samenwerkende professionals in de veiligheidszorg’. Informatie hierover is steeds terug te vinden op de website van het Expertisecentrum Veiligheid.