TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

BART CLAES

LECTORAAT

LECTORAAT

TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillig kader in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. De brug tussen binnen en buiten de muren, in het werkveld bekend als transmuraal. 

1

HERSTEL BIJ DE CLIËNT
(ZELFHERSTEL)

PROJECT

WAYOUT

PROJECT

COSA IN VRIJWILLIG
KADER

Daarnaast wordt binnen het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie onderzoek verricht en adviseert en traint men professionals in het bevorderen van herstel van de band tussen kind, gedetineerde en zijn sociale netwerk (www.expertisecentrumkind.nl). Het lectoraat en Exodus zijn de initiatiefnemers van dit centrum.

Herstelgericht werken zet de cliënt centraal in zijn proces naar het weer oppakken van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van de persoon en zijn sociaal netwerk.

IN IEDER ONDERZOEK VAN HET LECTORAAT KOMEN DE VOLGENDE ASPECTEN TERUG:

2

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-SOCIAAL NETWERK

3

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-MAATSCHAPPIJ

4

HERSTEL VAN DE RELATIE
CLIËNT-SLACHTOFFER

Het lectoraat heeft langdurige samenwerkingsverbanden met het werkveld ontwikkeld. Doel daarbij is het verbeteren van de beroepspraktijk én het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Met De Woenselse Poort, PI Vught, PI Dordrecht en Exodus Nederland zijn in 2019 meerjarige onderzoekstrajecten opgestart. 

PROJECT

COSA IN VRIJWILLIG KADER

Samen met Exodus Zuid-Nederland werkt het lectoraat aan het
verder ontwikkelen van de COSA-methodiek voor deelnemers zonder een justitieel kader. Met behulp van het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid draait sinds januari 2019 een pilot.

COSA is bewezen effectief in het terugdringen van recidive en het verminderen van het sociaal isolement bij veroordeelde zedendaders. COSA in Vrijwillig Kader wordt nu als pilot in de regio Den Bosch/Eindhoven uitgevoerd. Vanuit de mogelijkheden van de zedendader dragen drie tot vijf vrijwilligers, ondersteund door professionals, bij aan het verminderen van het sociale isolement en aan een goede terugkeer in de samenleving. 

Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers

PROJECT

WAYOUT

Diverse soorten extremisme stellen de veiligheidszorg in Europa voor een stevige taak. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is samen met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties partner in het project WayOut. 

In dit door de EU gefinancierde project, dat loopt van december 2018 tot en met november 2020, wordt samengewerkt met diverse partners uit vijf Europese landen. Doel is het ontwikkelen van een effectieve aanpak van de-radicaliseringsprogramma’s in Europese gevangenissen. In 2019 is een literatuurstudie verricht en geïnventariseerd welke exitprogramma’s er zijn en welke elementen uit die programma’s werken. In 2020 starten rondetafelgesprekken met het werkveld waarin kennis wordt uitgewisseld en voorlopige bevindingen getoetst worden.

Ook lesmateriaal voor training en scholing van professionals die met deze doelgroep werken is in ontwikkeling. Naast professionals bij de reclassering en het gevangeniswezen wordt ook gekeken naar professionals in andere organisaties die op enige wijze bij de re-integratie van geradicaliseerde (ex-)gedetineerden betrokken zijn. 

In 2020 starten rondetafelgesprekken met het werkveld waarin kennis wordt uitgewisseld en voorlopige bevindingen getoetst worden

The project WayOut was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. 

LECTORAAT

TRANSMURAAL
HERSTELGERICHT
WERKEN

BART CLAES

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillig kader in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. De brug tussen binnen en buiten de muren, in het werkveld bekend als transmuraal. 

Herstelgericht werken zet de cliënt centraal in zijn proces naar het weer oppakken van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van de persoon en zijn sociaal netwerk.

IN IEDER ONDERZOEK VAN HET LECTORAAT KOMEN DE VOLGENDE ASPECTEN TERUG:

2

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-SOCIAAL NETWERK

3

HERSTEL IN DE RELATIE
CLIËNT-MAATSCHAPPIJ

4

HERSTEL VAN DE RELATIE
CLIËNT-SLACHTOFFER

1

HERSTEL BIJ DE CLIËNT
(ZELFHERSTEL)

Het lectoraat heeft langdurige samenwerkingsverbanden met het werkveld ontwikkeld. Doel daarbij is het verbeteren van de beroepspraktijk én het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Met De Woenselse Poort, PI Vught, PI Dordrecht en Exodus Nederland zijn in 2019 meerjarige onderzoekstrajecten opgestart. 

Daarnaast wordt binnen het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie onderzoek verricht en adviseert en traint men professionals in het bevorderen van herstel van de band tussen kind, gedetineerde en zijn sociale netwerk (www.expertisecentrumkind.nl). Het lectoraat en Exodus zijn de initiatiefnemers van dit centrum.

PROJECT

COSA IN VRIJWILLIG KADER

Samen met Exodus Zuid-Nederland werkt het lectoraat aan het
verder ontwikkelen van de COSA-methodiek voor deelnemers zonder een justitieel kader. Met behulp van het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid draait sinds januari 2019 een pilot.

COSA is bewezen effectief in het terugdringen van recidive en het verminderen van het sociaal isolement bij veroordeelde zedendaders. COSA in Vrijwillig Kader wordt nu als pilot in de regio Den Bosch/Eindhoven uitgevoerd. Vanuit de mogelijkheden van de zedendader dragen drie tot vijf vrijwilligers, ondersteund door professionals, bij aan het verminderen van het sociale isolement en aan een goede terugkeer in de samenleving. 

Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers

PROJECT

WAYOUT

Diverse soorten extremisme stellen de veiligheidszorg in Europa voor een stevige taak. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is samen met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties partner in het project WayOut. 

The project WayOut was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. 

In dit door de EU gefinancierde project, dat loopt van december 2018 tot en met november 2020, wordt samengewerkt met diverse partners uit vijf Europese landen. Doel is het ontwikkelen van een effectieve aanpak van de-radicaliseringsprogramma’s in Europese gevangenissen. In 2019 is een literatuurstudie verricht en geïnventariseerd welke exitprogramma’s er zijn en welke elementen uit die programma’s werken. In 2020 starten rondetafelgesprekken met het werkveld waarin kennis wordt uitgewisseld en voorlopige bevindingen getoetst worden.

Ook lesmateriaal voor training en scholing van professionals die met deze doelgroep werken is in ontwikkeling. Naast professionals bij de reclassering en het gevangeniswezen wordt ook gekeken naar professionals in andere organisaties die op enige wijze bij de re-integratie van geradicaliseerde (ex-)gedetineerden betrokken zijn. 

In 2020 starten rondetafelgesprekken met het werkveld waarin kennis wordt uitgewisseld en voorlopige bevindingen getoetst worden