Jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool

Het jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool verschijnt jaarlijks medio april-mei. In dit magazine informeren wij u over de resultaten van afgelopen jaar en de ambities voor de toekomst. Daarnaast bieden we een kijkje bij de lectoraten en projecten.

JAAR-
RAPPORT.
VERANTWOORDING 2018 & AMBITIE 2019
AVANS EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID
Groeien begint met kennis.
JAAR-
RAPPORT.
VERANTWOORDING 2018 & AMBITIE 2019
AVANS EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID
Groeien begint met kennis.