Jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool

Het jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool verschijnt jaarlijks medio april-mei. In dit magazine informeren wij u over de resultaten van afgelopen jaar en de ambities voor de toekomst. Daarnaast bieden we een kijkje bij de lectoraten en projecten.

AVANS EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID
1 JAAR
365 DAGEN
6 PROMOVENDI
95 afstudeerders
138 gastcolleges
1 MINOR WEERBAARHEID
107 vakpublicaties
19 kennisgremia
10 peer reviews
12 congresbijdragen
Meer dan
4800 professionals
AVANS EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID
IN DE PAS
UIT DE MAAT.
of
1 JAAR
365 DAGEN
6 PROMOVENDI
95 afstudeerders
138 gastcolleges
1 MINOR WEERBAARHEID
107 vakpublicaties
19 kennisgremia
10 peer reviews
12 congresbijdragen
Meer dan
4800 professionals